Comunismul

Obiectivele lecției: să analizeze modul de viață în comunism, să aprecieze plusurile și minusurile perioadei comuniste

Competențe specifice vizate:

2.3. Analiza factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăți

2.8. Identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înțelegerea prezentului.

Comunismul

Chestionar elevi