Viața cotidiană în perioada regimului comunist

Obiectivele lecției sunt: să identifice modul de viață din perioada comunistă, să compare care era modul de viață în comunism cu cel actual, să aprecieze plusurile și minusurile perioadei comuniste.

Competențe specifice vizate:

2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informațiilor oferite de diverse surse

2.2. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informațiilor provenite din diverse surse

4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme sensibile și controversate în istorie și în viața cotidiană

Chestionar elevi

Mărturii comunism