Trăsături ale persoanei în societatea interculturală

Obiectivele lecției: analizarea prejudecăților și stereotipurilor din situația prezentată, crearea unor scenarii pentru situația dată – un elev nou care se mută în comunitate.

Competențe specifice vizate:

1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale

2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală

3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite

Trăsături ale persoanei în societatea interculturală

Chestionar elevi