Rolurile de gen în societate

Obiectivele lecției: să identifice stereotipuri și prejudecăți în materialul didactic vizionat, să compare rolurile de gen atribuite de societate, să creeze o dezbatere pe tema rolurilor de gen

Competențe specifice vizate:

1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale

3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite

Rolurile de gen în societate

Chestionar elevi