Rolul îndeplinit de mass-media în societate și în formarea opiniei publice

Obiectivele lecției sunt: să identifice prejudecăți în materialele didactice video vizionate, să analizeze texte care conțin prejudecăți, să creeze un text care să respecte demnitatea umană, unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

Competențe specifice vizate:

1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice

3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune

Rolul îndeplinit de

mass-media

Chestionar elevi

Captură_presă_tanc_rusesc