Dreptul la sănătate

Obiectivele lecției: să identifice drepturile încălcate în materialul video, să creeze o dezbatere pe tema dreptului la sănătate

Competențe specifice vizate:

1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de drept

Dreptul la sănătate

Chestionar elevi