Cetățenia activă. Participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice și la controlul aplicării acestora

Obiectivele lecției: analizarea rolurilor din școală din perspectiva elevului, evaluarea rolurilor dintr-o școală – elev/profesor și părinte, proiectarea unui cadru ideal pentru colaborarea elev-profesor-părinte

Competențe specifice vizate:

1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de drept

3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie si acțiune

Cetățenia activă

Chestionar elevi