Bariere ale comunicării interculturale (stereotipuri și prejudecăți)

Obiectivele lecției sunt: să identifice stereotipuri și prejudecăți în materialele didactice primite, să analizeze texte care conțin prejudecăți, să creeze un text care să respecte demnitatea subiectului.

Competențe specifice vizate:

1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale

3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite

Bariere ale comunicării – plan de lecție

Chestionar elevi

Captură_presă_tanc_rusesc